AHOBILAM TRAVEL DIARY… “Aho Veeryam ahho sowryam aho bahu parakramaha Naarasimham param daivam Ahobalam Ahobalam”

NAMO NARAYANAYA SRIMAN NARAYANAYA CHARANAU SARANAM PRAPATHYE SRIMATHE NARAYANAYA NAMAH SRIMATHE RAMANUJAYA NAMAH SRI MUDALIAANDAN SWAMY THIRUVADIGALEY SARANAM SRI AMRITHAVALLI NAYIKA SAMETHA SRI LAKSHMI NARASIMHA PARABRAHMANE NAMAH   Prostrating at LORD LAKSHMI NARASIMHARS LOTUS FEET , Adiyen feels honoured to share the divine experiences of our  yaathirai to Ahobilam Divya desam. Every darshan is special … Continue reading AHOBILAM TRAVEL DIARY… “Aho Veeryam ahho sowryam aho bahu parakramaha Naarasimham param daivam Ahobalam Ahobalam”