………..Yatra yatra Raghunatha Kirtanam… Tatra tatra kritha mastakanjalim Bhaspavaan paripoorna lochanam Marutim namata rakshasanthakam………………. ….. The Sundarakandam discourse notes ( Prose in tamil for daily recitation)

SUNDARA KANDA IN TAMIL